چیرو هوندا در سال 1906 در روستایی كوچك، در ژاپن به دنیا آمد.
هوندا مطالعه خود را به مجله ای بنام دنیای چرخها محدود كرد. روزی هنگام ورق زدن آن مجله چشمش به یك آگهی استخدام افتاد. شركت آرتی شوكاتی توكیو، به یك شاگرد تعمیر كار نیاز داشت. او از آن شركت تقاضای كار كرد، كه
موافقت شد.
بیست ساله بود كه مدیر به او پیشنهاد داد شعبه ای از شركت آرت شوكاتی در دهكده اش باز كند. او مجبور بود كه گاهی تمام شب را نیز كار كند.
هوندا به این فكر افتاد كه در 30 سالگی نخستین اختراع خود را به ثبت برساند.
هوندا به این فكر افتاد كه از رئیس خود جدا شود، تمام اندوخته خود را به خرید توكای شویكی اختصاص داد. نخستین رینگ و پیستونهای او آنطور باید و شاید با استاندارد های معمول آن زمان مطابقت نمی كرد و قابل عرضه نبود. سنگینی بار مسئولیت كمی هوندا را خم كرده بود. پس از گذراندن دوره نقاهت، هوندا با كوله بار مختصری از اطلاعات فنی به كارخانه بازگشت تا تولید رینگ و پیستون راب ا كیفیت برتر از سر بگیرد.او در این بازی برنده شد او موسسه تحقیقات هوندا را پایه گذاری كرد.
هوندا با شكوفائی مجدد حرفه اش در سال 1948 ، یك كارگاه موتور سیكلت دایر كرد. چند سال بعد تولیدات شركت هوندا همه جا پیچید و مدلهای گوناگون آن به بازار های جهان عرضه شد. شركت هوندا در سال 1962 به طور رسمی اعلام كرد كه به جرگه تولید كنندگان اتومبیل پیوسته است. زندگی هوندا را با دستور العمل هایی كه برای كسب موفقیت در پنج عبارت زیر خلاصه كرده به پایان می رسانیم.
1- همواره بلند نظر و با نشاط باشید.
2- به نظرهای معقول اهمیت دهید، به اندیشه های تازه توجه داشته باشید و اوقات خود را صرف بهبود تولید كنید.
3- كارتان را دوست داشته باشید و بكوشید تا آنجا كه ممكن است كار را برای خود دلپذیر كنید.
4- بی وقفه تلاش كنید تا آهنگی موزون و آرام به كار خود بدهید.
5- ارزش تحقیق و تلاش را در نظر داشته باشید.